Riskien tunnistuskoulutus

329 €

Kurssi sisältää
  • 4 tuntia teoriaopetusta luokassa tai netissä
  • 4 ajotuntia (pimeän opetus simulaattorissa, liukkaan kelin opetus radalla tai simulaattorissa)

Kurssin jälkeen toimitamme todistuksen jatko-opetuksesta Ajovarma Oy:lle